Inloggad som:

ABC-studien

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ABC-studien
ABC-studien - En randomiserad fas 3 studie jämförande 1 cykel Karboplatin med 1 cykel BEP (Bleomycin, Etopsid och Cisplatin) som adjuvant cytostatikabehandling för patienter med seminom kliniskt stadium 1.
A randomized phase III study comparing one course of adjuvant Bleomycin, Etopside and Cisplatin (BEP) and one course of Carboplatin AUC7 in clinical stage I seminomatous testicular cancer.
PLACEHOLDER
Att undersöka huruvida en cykel adjuvant BEP ger färre antal återfall jämfört med en cykel carboplatin AUC7. Vidare att utvärdera eventuella skillnader i livskvalitet, samt biverkningar, såväl akuta som sena.
Mer information om studien för vårdgivare
Patienter med testikelcancer, seminom stadium I med 1-2 riskfaktorer, tumörstorlek >4 cm och/eller inväxt i rete testis.
Metastatisk sjukdom, tidigare testikelcancer, kronisk lungsjukdom som kan resultera i bleomycininducerad toxicitet.
Behandling
Fas 3
Kurativ
Akademisk

Studien ändrades senast av: Anita Björk (2023-09-11)

Tillbaka till listan