Inloggad som:

M18-868

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

M18-868
M18-868: En global fas 3, oblindad, randomiserad och kontrollerad studie för att utvärdera effekt och säkerhet av telisotuzumab vedotin (ABBV-399) jämfört med docetaxel som behandling av tidigare behandlad och lokalt framskriden eller metastaserande EGFR-vildtyps icke-skivepitels icke-småcellig lungcancer
M18-868: En global fas 3, oblindad, randomiserad och kontrollerad studie för att utvärdera effekt och säkerhet av telisotuzumab vedotin (ABBV-399) jämfört med docetaxel som behandling av tidigare behandlad och lokalt framskriden eller metastaserande EGFR-vildtyps icke-skivepitels icke-småcellig lungcancer
PLACEHOLDER
Undersöka om Telisotuzumab vedotin är bättre än docetaxel för patienter med C-met överuttryck.
Mer information om studien för vårdgivare
- Måste vara diagnostiserad med lokalt avancerad eller metastaserad NSCL, och vara positiv på C-met - Måste ha en känd EGFR mutation - Mätbar sjukdom enligt Recist 1.1 ECOG 0-1 - Måste progredierat på minst en tidigare behandling
Ska ej tidigare erhållit docetaxel eller C-met-inriktad behandling - Ingen aktiv CNS-påverkan - Får inte ha genomgått någon större operation 21 dagar innan första dos. - Får ej ha någon aktiv HIV eller hepatit B/C.
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Susanne Zachau (2024-04-24)

Tillbaka till listan