Inloggad som:

avslutad_ARROW2

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_ARROW2
En randomiserad öppen, fas 3-studie som jämför karfilzomib i kombination med lenalidomid och dexametason 1 gång i veckan respektive två gånger i veckan hos personer med recidiverande och refraktärt multipelt myelom (A.R.R.O.W 2)
A Randomized,Open label, Phase 3 study. Comparing Once-weekly vs Twice-weekly Carfilzomib on Combination with Lenalidomide and Dexamethasone in Subjects with Relapsed or Refractory Multiple Myeloma
PLACEHOLDER
Studien syftar till att fastställa om kombinationen av karfilzomib, lenalidomid och dexametason, som tas en gång i veckan, kan användas för att behandla personer med refraktärt och recidiverande multipelt myelom (RRMM) och om detta ger upphov till biverkningar. Man vill också se om administration en gång i veckan lämpar sig för personer med RRMM.
Mer information om studien för vårdgivare
- Dokumenterat recidiv eller progressivt myelom - Dokumneterat behandlingssvar med åtminstone partiell respons (PR) till åtminstone 1 tidigare behandlingslinje Se publik databas för fullständiga inkl.kriterier
- MM av IgM-typ Se publik databas för fullständiga inkl.kriterier
Behandling
Fas 3
Ej tillämpbar
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2024-03-04)

Tillbaka till listan