Inloggad som:

54767414AMY3001

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

54767414AMY3001
Andromeda / Utvärdera effekt och säkerhet vid behandling med daratumumab i kombination med CyBorD jämfört med enbart behandling med CyBorD hos patienter med nydiagnostiserad AL amyloidos.
54767414AMY3001 (Andromeda)
PLACEHOLDER
Utvärdera effekt och säkerhet vid behandling med Daratumumab i kombination med CyBorD jämfört med enbart behandling med CyBorD hos patienter med nydiagnostiserad AL amyloidos.
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Jan Sundberg (2019-05-16)

Tillbaka till listan