Inloggad som:

22-BI-1910-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

22-BI-1910-01
En öppen, klinisk first-in-human-studie i fas 1/2a på flera centra med konsekutiva kohorter och dosupptrappning av BI-1910, en monoklonal antikropp mot tumörnekrosfaktorreceptor 2 (TNFR 2) som enda läkemedel och i kombination med pembrolizumab hos patienter med långt framskriden solid tumör
Phase 1/2a Open-Label, Dose-Escalation, Multicenter, First-in-Human, Consecutive-Cohort, Clinical Trial of BI-1910, a Monoclonal Antibody to Tumor Necrosis Factor Receptor 2 (TNFR2), as a Single Agent and in Combination with Pembrolizumab in Subjects with Advanced Solid Tumors
PLACEHOLDER
I del 1A ges BI-1910 ensamt i doseskalering, i del 1B ges det i kombination med pembrolizumab.
Mer information om studien för vårdgivare
I del 1: solida tumörer I del 2 planeras följande grupper ingå: Icke småcellig lungcancer (NSCLC) och levercellskarcinom (HCC).
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2024-02-07)

Tillbaka till listan