Inloggad som:

avslutad_205801 ENTREE

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_205801 ENTREE
En fas II randomiserad, öppen platformsstudie för att studera nya behandlingsregimer jämfört med standardbehandling hos patienter med icke- småcellig lungcancer
A Phase II, Randomized, Open-label Platform Trial Utilizing a Master Protocol to Study Novel Regimens Versus Standard of Care Treatment in NSCLC Participants
PLACEHOLDER
Mer information om studien för vårdgivare
18 år, konfirmerad NSCLC-diagnos, sjukdomsprogression efter max 2 linjer av systemisk behandling för lokal/regionalt avancerad återkommande, stadium IIIb/IV el metastaserande sjukdom (max 1 linje platinumbaserad kemoterapi i metastaserande sjukdom SAMT max 1 linje PD-1/PD-L1 mAb behandling. ECOG 0-1
Tidigare behandling: • Docetaxel el ICOS agonist • Systemisk cancerbehandling inom 30 dgr el. 5 halveringstider • Strålbehandling inom 14 dgr Tidigare fått ≥ 3 linjers behandling för NSCLC, inklusive deltagare med BRAF-mutationer. Patienter med känd EGFR/ ALK/ ROS-1 -mutationer exkluderas.
Behandling
Fas 2
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-10-07)

Tillbaka till listan