Inloggad som:

19-BI-1808-01

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

19-BI-1808-01
En öppen fas 1/2a, multicenterstudie av BI-1808, en monoklonal antikropp mot TNFR2, för att med ökande dos i ensam regim och i kombination med Pembrolizumab prövas för första gången på forskningspersoner med avancerade solida tumörer, som påföljande kohortstudie
Phase 1/2a Open-Label, Dose-Escalation, Multicenter, First-in-Human, Consecutive-Cohort, Clinical Trial of BI-1808, a Monoclonal Antibody to Tumor Necrosis Factor Receptor 2 (TNFR2), as a Single Agent and in Combination with Pembrolizumab in Subjects with Advanced Malignancies
PLACEHOLDER
En öppen fas 1/2a, multicenterstudie med primärt mål i fas 1 att utvärdera säkerhets- och toleransprofil för ökande doser av BI-1808 i ensam regim (fas 1, del A) och i kombination med pembrolizumab (fas 1, del B) och prövas för första gången på forskningspersoner med alla typer av avancerade maligniteter. Baserat på resultaten från fas 1 kommer dos att väljas för fas 2a som kommer att bedöma effekten av BI-1808, i ensam regim (fas 2a, del A) och i kombination med pembrolizumab (fas 2a, del B) i vävnadsspecifika kohorter.
Mer information om studien för vårdgivare
Forskningspersoner med framskridna solida tumörer (där iRECIST kan tillämpas för bedömning av effekt) och forskningspersoner med kutant T-cellslymfom (cutaneous T-cell lymphoma, CTCL), särskilt Sézarys syndrom.
Behandling
Fas 1
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-05-16)

Tillbaka till listan