Inloggad som:

avslutad_FORT-1

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

avslutad_FORT-1
En randomiserad, öppen fas 2/3 studie som utvärderar effekt och säkerhet av rogaratinib jämfört med kemoterapi hos patienter med FGFR-positiv lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer som tidigare behandlats med platinabaserad kemoterapi.
A randomized, open label, multicenter Phase 2/3 study to evaluate the efficacy and safety of rogaratinib (BAY 1163877) compared to chemotherapy in patients with FGFR-positive locally advanced or metastatic urothelial carcinoma who have received prior platinum-containing chemotherapy
PLACEHOLDER
En randomiserad studie som utvärderar effekt och säkerhet av rogaratinib jämfört med kemoterapi hos patienter med FGFR-positiv lokalt avancerad eller metastaserande urotelial cancer. Behandlingen ges var 3:e vecka med tabletter eller traditionell behandling som infusion. Röntgen görs var 6:e vecka.
Mer information om studien för vårdgivare
Dokumenterad urotelialt carcinom, ≥18 år, ECOG Performance Status 0-1, Minst 1 mätbar lesion enligt Recist 1.1.
Mer än 2 linjer systematisk anti-cancer behandling för urotelialt carcinom.
Behandling
Fas 2-3
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: studysonia (2020-05-28)

Tillbaka till listan