Inloggad som:

17-BI-1206-02

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

17-BI-1206-02
En klinisk fas I/IIa studie för att utvärdera säkerhet och tolerans samt PK profil för BI-1206 vid kombinations behandling med Rituximab hos patienter med B-cellsymfom som har fått återfall eller är okänsliga för Rituximab.
Phase 1/2a Clinical Trial of BI-1206, a Monoclonal Antibody to CD32b (FcRIIB), in Combination with Rituximab in Subjects with Indolent B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma That has Relapsed or is Refractory to Rituximab.
PLACEHOLDER
Studerar säkerhet och effekt av en anti-CD32b antikropp i kombination med rituximab.
Mer information om studien för vårdgivare
Follikulärt lymfom, mantelcellslymfom eller marginalzonslymfom Progress eller recidiv efter rituximabinnepållande behandling.
Allogen benmärgs- eller stamcellstransplantation inom 12 månader före första dos av BI 1206.
Behandling
Fas 1-2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Akademiska sjukhus (2023-08-24)

Tillbaka till listan