Inloggad som:

M20-621

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

M20-621
M20-621: En randomiserad, öppen fas 3-studie för att utvärdera säkerhet och effekt av epcoritamab i kombination med R-CHOP jämfört med R-CHOP hos patienter med nydiagnostiserat diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL)
A Phase 3, Randomized, Open-Label Study to Evaluate Safety and Efficacy of Epcoritamab in Combination with R-CHOP Compared to R-CHOP in Subjects with Newly Diagnosed Diffuse Large B-Cell Lymphoma (DLBCL) (EPCORE DLBCL-2)
PLACEHOLDER
En randomiserad, öppen fas 3-studie för att utvärdera säkerhet och effekt av epcoritamab i kombination med R-CHOP jämfört med R-CHOP hos patienter med nydiagnostiserat diffust storcelligt B-cells lymfom
Mer information om studien för vårdgivare
Studien inkluderar forskningspersoner mellan 18 och 80 år, med nydiagnostiserat diffust storcelligt B-cellslymfom och histologiskt bekräftad CD20-positiv DLBCL vid den senaste tumörbiopsin.
Förväntat livstid mindre än 12 månader
Behandling
Fas 3
Kurativ
Företag

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan