Inloggad som:

ISGA-studien (pre-GAT01)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

ISGA-studien (pre-GAT01)
studier av immunsystemet hos patienter med gyncancer
studier av immunsystemet hos patienter med gyncancer
PLACEHOLDER
studier av immunsystemet hos patienter med olika typer av gyncancer.
Mer information om studien för vårdgivare
Blodprovstagning möjlig på olika typer av gyncancer
-
Observation
Ej tillämpbar
Ej tillämpbar
Akademisk

Studien ändrades senast av: studyjohanna (2024-03-10)

Tillbaka till listan