Inloggad som:

F8394-201 (FORE)

Är du som patient intresserad av mer information om en studie, kontakta din behandlande läkare.

BRAF
F8394-201 (FORE)
Ett huvudprotokoll i fas 2 för att bedöma effekt och säkerhet av FORE8394, en hämmare av BRAFklass 1- och klass 2-förändringar, hos deltagare med cancer med BRAF-förändringar
A Phase 2 Master Protocol to assess the efficacy and safety of FORE8394, an inhibitor of BRAF class 1 and class 2 alterations, in participants with cancer harboring BRAF alterations
PLACEHOLDER
(A): Utvärdera effekten av FORE8394 hos deltagare med inoperabla, lokalt avancerade eller metastaserande solida tumörer eller återkommande eller växande primära CNS-tumörer (både låggradsgliom och höggradsgliom - LGG och HGG) som har BRAF-fusioner (B): Utvärdera effekten av FORE8394 hos deltagare med inoperabla återkommande CNS-tumör(HGG) som har BRAF V600E-mutation
Mer information om studien för vårdgivare
Behandling
Fas 2
Palliativ
Företag

Studien ändrades senast av: Caroline Brav (2024-03-21)

Tillbaka till listan