MENY

Vägledning för bäckenrehabilitering

Fastställt av Regionala cancercentrum i samverkan 2018-08-21.

2. Populärvetenskaplig sammanfattning

Behandling för cancer kan ge upphov till kroppsliga problem under själva behandlingen. Problemen kan finnas kvar när behandlingen är klar. Ibland blir problemen bättre och ibland sämre ju längre tid som går efter behandlingen. Problemen kan också uppstå en tid efter att behandlingen är avslutad, ibland flera år senare.

Orsaken är oftast den behandling man har fått – operation, strålning eller cellgifter – och inte själva cancersjukdomen.

Den här vägledningen handlar om hur vården ska ställa diagnos och behandla fysiska problem som patienter kan få efter behandling för cancer i tarmen, urinblåsan eller könsorganen. Problemen kan också komma efter stamcellstransplantation, en behandling av blodcancer.

Problemen kan se olika ut och vara olika svåra:

  • Man kan läcka urin eller avföring, ha problem med diarré, förstoppning, gaser eller smärtor och värk i magen.
  • Man kan få svullnader, så kallat lymfödem, i någon kroppsdel nära där man har blivit opererad eller strålad.
  • Man kan få värk och smärta, stickningar, sveda eller känslig hud som svider och spricker.
  • Sexlivet kan påverkas. Det handlar både om lust och förmåga, och kan drabba både kvinnor och män.

De här problemen går ofta att behandla. Om de inte försvinner helt kan man oftast lindra dem och få hjälp till ett bra vardagsliv.

Om man får problem är det viktigt att ta upp dem med sin läkare, och talar om att man har behandlats för cancer.