Gastrointestinala problem efter behandling av bäckencancer – sjukdom eller funktionsrubbning?

OBS Ändrat datum!

Hessleby slott.jpg

Multidisciplinär kurs kring patofysiologin bakom ändrad funktion samt utredning och behandling.

Datum: 14-15 oktober 2021
Plats:Hesselby slott, Stockholm
Sista anmälningsdag: 1 september 2021 
OBS: Föreläsningarna hålls på engelska. Deltagarantalet är begränsat till 50. Kursen är kostnadsfri, men vid utebliven närvaro utan avbokning kommer en kostnad på 3000 kr att debiteras.

Kursen leds av Jervoise Andreyev, brittisk gastroenterolog med stor erfarenhet, såväl kliniskt som forskningsmässigt inom detta område. Program och fakultet publiceras inom kort.

Syfte 

Kursen anordnas i syfte att utveckla samarbete mellan onkologer, kolorektalkirurger och gastroenterologer samt förbättra omhändertagandet av patientgruppen. Kursen riktas främst till gastroenterologer samt gastroonkologer, och kolorektalkirurger. Nationell och internationell expertis inom området kommer att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Arrangemanget är ett samarbete mellan Svensk Gastroenterologisk Förening, Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi och RCC i samverkan.

Bakgrund

Allt fler patienter med bäckencancer överlever avancerad onkologisk och kirurgisk behandling. Hos många av dessa patienter uppstår olika resttillstånd som försämrar livskvaliteten. Gastrointestinala symptom efter radiokemobehandling och kirurgi drabbar en majoritet av patienterna. Flera bakomliggande mekanismer som också samverkar har klarlagts. Gastroenterologisk specialkunskap är ofta nödvändig för att korrekt diagnostisera och behandla dessa tillstånd och ett tätare samarbete mellan onkologer, kolorektalkirurger och gastroenterologer behöver skapas.

Anmälan