Tidigare utbildningsfilmer

2013 producerade RCC och SKL gemensamt 13 utbildningsfilmer, som i första hand vände sig till patientföreträdare inom regionala cancercentrum. Även om mycket av informationen som ges i filmerna fortfarande stämmer, kan delar av innehållet vara inaktuellt.

Utbildningsfilmer: Mer patientinflytande – bättre cancervård

Spellängd  11:51 min  |  Producenter  SKL

Spellängd  18:34 min  |  Producenter  SKL

Spellängd  57:44 min  |  Producenter  RCC Norr

Spellängd  27:23 min  |  Producenter  RCC Syd

Spellängd  32:34 min  |  Producenter  RCC Väst

Spellängd  13:50 min  |  Producenter  RCC Stockholm Gotland

Spellängd  32:13 min  |  Producenter  RCC Mellansverige

Spellängd  45:48 min  |  Producenter  RCC Norr

Spellängd  29:49 min  |  Producenter  RCC Väst

Spellängd  36:24 min  |  Producenter  RCC Syd

Spellängd  40:23 min  |  Producenter  RCC Sydöst
Bredvidmaterial  "Vad är viktigast för just dig" (Powerpointpresentation, PDF)

Spellängd  36:20 min  |  Producenter  RCC Mellansverige

Spellängd 19:30 min  |  Producenter  RCC Stockholm Gotland