MENY

Så vill vi ha det!

Broschyr om patienters och närståendes önskemål om omhändertagande och bemötande i cancervården.

Så vill vi ha det broschyrRegionalt cancercentrum väst har tagit fram en broschyr om patienters och närståendes önskemål. Genom att förmedla våra upplevelser och erfarenheter vill vi bidra till att cancervården i framtiden ska präglas av en bättre helhetssyn, både vad gäller omhändertagande och bemötande.

Stöds av alla råd

I Sverige finns sex patient- och närståenderåd knutna till respektive Regionalt cancercentrum. Samtliga råd har valt att stå bakom materialet.

Kan användas som stöd och inspiration

Skriften riktar sig till Dig som arbetar i, eller är beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Vår förhoppning är att Du som arbetar i vården ska använda materialet som stöd, inspiration och hjälp i att bemöta och förstå vår situation – både vi som är sjuka och vi som står nära. Vi vill också att Du som är beslutsfattare ska få en större förståelse för våra behov och ta hänsyn till dem vid planering och beslut.

Ladda ner som PDF

Ladda ner för webbvisning (pdf) 
Ladda ner för utskrift (låguppöst, enkelsidig pdf) 

Beställ tryckta exemplar 

Nytryckta broschyrer finns nu tillgängliga.

För frågor och beställning av tryckta exemplar kontaktas RCC inom respektive sjukvårdsregion, se kontaktpersoner nedan. 

Verksamheter inom Västra sjukvårdsregionen kan beställa direkt via Adress- och distributionscentrum, Västra Götalandsregionen:
https://regionservice.vgregion.se/adc, Sök på "Så vill vi ha det".

RCC Norr

Katja Vuollet Carlsson

vårdutvecklare

RCC Norr

Kontakt Syd

Christina Landegren

verksamhetsutvecklare

RCC Syd

Kontakt Sydöst

Helena Tufvesson Stiller

projektledare PROM/PREM

RCC Sydöst

Kontakt Uppsala Örebro

Annika Larsson

samordnare patientföreträdare

RCC Uppsala Örebro

Kontakt Väst

Jessica Mellquist

utvecklingsledare

RCC Väst


Faktaägare: Anna Karevi Verdoes, enhetschef vårdutveckling
Ansvarig redaktör: kommunikation@rccvast.se

Sidan uppdaterad: 18 maj 2018