Till regionspecifikt innehåll

Om 1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är regionernas gemensamma webbplats för kvalitetssäkrade råd om vård på nätet. Här finns information som riktar sig till allmänhet, patienter och närstående.

På 1177 Vårdguiden finns information om vad cancer är och hur olika cancersjukdomar behandlas. Det finns också information till de som ännu inte har börjat sin cancerbehandling. De kan ha gått igenom olika undersökningar och fått ett cancerbesked och har ofta stort behov av information och stöd.

Förutom faktatexter om cancersjukdomar, behandlingar och undersökningar finns många filmer, reportage och personliga berättelser där cancerberörda delar med sig av erfarenheter av att vara sjuk eller närstående. Innehållet är precis som allt annat material på 1177 Vårdguiden granskat i flera led av sakkunniga från hela landet. Många artiklar är översatta till andra språk.

Mycket av innehållet på webbplatsen är ett utmärkt stöd i arbetet för vårdpersonal, patientföreningar och andra som möter människor med cancer.

Om cancer, 1177 Vårdguiden

Regionspecifikt innehåll

  • Mellansverige
  • Norr
  • Stockholm Gotland
  • Syd
  • Sydöst
  • Väst

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen är en telefonrådgivning för cancerpatienter, närstående och allmänhet i Stockholms län och region Gotland. Uppdraget är att besvara frågor om cancer och ge psykosocialt stöd. 

Mer information och kontaktuppgifter