Underlag för nationell generell patientinformation till Min vårdplan

Regionala cancercentrum i samverkan arbetar tillsammans med professioner inom cancervården för att ta fram nationell patientinformation till Min vårdplan. Tanken är att patienter med cancer och deras närstående ska få jämlik information oavsett var i landet patienten får vård.

Denna sida kommer att tas bort.

Vi hänvisar till information på sidan:

Min vårdplan i cancervården

 

 

Den nationella diagnosspecifika patientinformationen till Min vårdplan tas fram av arbetsgrupper bestående av en representant per sjukvårdsregion samt patientföreträdare. Arbetsgrupperna följer ett styrdokument och utgår från ett nationellt generellt dokument sammanställt av RCC i samverkan.

Styrdokument Min vårdplan (pdf, nytt fönster)