MENY

KVÅ-koder för Min vårdplan

Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ-koder) ger underlag till statistisk beskrivning av hälso- och sjukvårdens innehåll. Det finns KVÅ-koder som sjukvården bör använda vid upprättande och revidering av Min vårdplan.

Registrering och ansvar

Kontaktsjuksköterskan ansvarar för att Min vårdplan upprättas, även om flera olika yrkesgrupper bör vara och är delaktiga. Det är logiskt att kontaktsjuksköterskan även registrerar när det är säkerställt att Min vårdplan innehåller alla delar, som bokade tider med vården, information om diagnosen och en rehabiliteringsplan – allt utifrån patientens behov.

Utifrån sjuvårdsregionala riktlinjer gällande KVÅ-kodning, behöver varje enhet och vårdprocess utarbeta rutiner för KVÅ-kodningen – för hur processen kring registrering, skapande och uppdatering av Min vårdplan ska ske i praktiken. 

KVÅ-koder, Socialstyrelsen

Koden XV019 anges när Min vårdplan upprättas, i samband med utredning av cancer. Koden XV020 anges vid uppdatering/revidering av Min vårdplan. Koderna började gälla den 1 januari 2017.

Min vårdplan är patientens dokument och ska följa patienten genom vården. Vid byte av klinik skapas inte en ny Min vårdplan, utan då sker en uppdatering/revidering av Min vårdplan.

  • XV019 Upprättande av "Min vårdplan" inom cancervården.
    Individuell skriftlig vårdplan som skrivs för och med patienten.
  • XV020 Revidering av "Min vårdplan" inom cancervården.
    Revidering av individuell skriftlig vårdplan som skrivits för och med patienten.

Faktaägare: Katja Vuollet Carlsson
Ansvarig redaktör: Anna Selberg

Sidan uppdaterad: 28 juni 2019