Utbildningsfilmer

Här kan du ta del av utbildningsfilmer för kontaktsjuksköterskor.

Kontaktsjuksköterskans roll och uppdrag

Föreläsare: Katja Vuollet Carlsson, samordnande kontaktsjuksköterska RCC Norr

Del 1 

Del 2

Del 3

Hälsofrämjande cancervård

En inspirationsfilm om Hälsofrämjande cancervård som främst riktar sig till kontaktsjuksköterskor i cancervården.

Föreläsare: Shirin Bartholdsson, utvecklingsledare förebyggande insatser och hälsofrämjande cancervård, RCC Väst. 

 
Vad är kunskapsstyrning?

Del 1

Kunskapsstyrning är ett centralt utvecklingsområde för att skapa en bättre hälso- och sjukvård. Del 1 redovisar vad kunskapsstyrning är och varför det är viktigt. 

Föreläsare: Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef kunskapsstyrning i Region Halland. 

Del 2

Del 2 redovisar vilka kunskapsdokument det finns att ta hänsyn till.

Föreläsare: Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef kunskapsstyrning i Region Halland. 

Del 3

Film 3 redovisar vad kunskapsstyrning innebär i cancervården.

Föreläsare: Ann-Sofi Isaksson, avdelningschef kunskapsstyrning i Region Halland.  

Kvalitetskunskap/förbättringskunskap, 2 delar

Vad är kvalitetskunskap och förbättringskunskap, varför är det viktigt och hur kan man arbeta med kvalitetsutveckling? 

Föreläsare: Svante Lifvergren, kvalitetschef Skaraborgs Sjukhus, föreståndare Centre for Healthcare Improvement vid Chalmers. 

Powerpoint med tillhörande ljudfil. Klicka på ljudsymbolen längst ner till höger på varje bild och välj play för att lyssna. 
Ladda ner del 1, inklusive ljudspår (powerpoint) 44,3 MB
Ladda ner del 2, inklusive ljudspår (powerpoint) 50,7 MB

Faktaägare: Frida Smith, utvecklingsledare vård, RCC Väst Frida Smith, utvecklingsledare vård, RCC Väst

Sidan uppdaterad: 10 april 2017