Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Regionala cancercentrum har tillsammans med landets lärosäten, tagit fram en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor på universitetsnivå.

Utbildningen om kontaktsjuksköterskan i cancervården omfattar 7,5 hp och har till syfte att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att verka i cancervårdens processarbete. Kursen grundas i de patientcentrerade kriterier som ska utmärka ett regionalt cancercentrum och har godkänts av RCC i samverkan. Utbildningen ska vara likvärdig över hela landet. 

Utbildningar för kontaktsjuksköterskor inom varje RCC hittar du under respektive region. Om utbildningen inte genomförs i den egna regionen kan det vara möjligt att söka till den i någon annan del av landet.

Sidan uppdaterad: 11 oktober 2018

Regionalt