Webbinarium: Cancerrehabilitering – mer snack än verkstad?

I webbinariet lyftes viktiga områden i vårdprogrammet för cancerrehabilitering fram. Områden som har stor betydelse för patientens fortsatta liv och hälsa; rehabilitering under hela cancerresan, involvering av patienten och sexuell och reproduktiv hälsa.

Webbinariet sändes den 17 november 2020.

Om webbinariet 

Varje år kan vi glädjande konstatera stora framsteg när det gäller cancerbehandling. Fler botas, biverkningarna blir färre och fler får längre liv efter diagnosMen patienterna vill inte bara överleva. De vill få ett så bra liv som möjligt trots eller med sin cancerdiagnos. De vill ha ett fortsatt stöd, någon att enkelt kontakta, samtidigt som många både vill och kan ta eget ansvar för sitt liv och välmående. Det här ökar kraven på rehabilitering från såväl patienter som samhället.   

Ett uppdaterat nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering är på gång och väntas bli fastställt och lanserat efter årsskiftet. I webbinariet lyfter vi fram de viktigaste områdena i det kommande vårdprogrammet som har stor betydelse för patientens fortsatta liv och hälsa; rehabilitering under hela cancerresan, involvering av patienten och sexuell och reproduktiv hälsa. 

Under webbinariet ställde tittarna frågor via chatten. 

Frågor och svar från webbinariet (pdf, nytt fönster)

Läs mer om checklistan för sexuell hälsa som nämndes under sändningen och möjligheten att lämna synpunkter på det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering.

Funktionsbesvär efter cancer i bäckenet

Vårdprogram och SVF på remiss

Sändningen av webbinariet når du här: 

Cancerrehabilitering – mer snack än verkstad? 

Tips och instruktioner för bästa ljud och bild under webbsändningen

Målgrupp 

Webbinariet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom cancervården som möter patienter och deras närstående samt patient- och närståendeföreträdare. 

Medverkande 

  • Carina Mannefred, socionom och utvecklingsledare, Regionalt cancercentrum väst 
  • Else-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska och sexologRegionalt cancercentrum syd 
  • Emelie Ogenhag, patientrepresentant 
  • Gunnar Eckerdal, överläkareSahlgrenska Universitetssjukhuset 
  • Leine Persson Johansson, patientrepresentant 

Moderator: Bo Alm, kommunikationsstrateg, Regionala cancercentrum i samverkan 

patient tränar på rullband

Cancerrehabilitering ingår en som viktig del i behandlingen under hela sjukdomsförloppet.