Webbinarium: Utan kontaktsjuksköterskan stannar cancervården

Under webbinariet diskuterades kontaktsjuksköterskans arbete och nyckelroll i cancervården. I uppdraget ingår att ha det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan.

Webbinariet sändes den 14 oktober 2020.

Om webbinariet

Kontaktsjuksköterskan har en nyckelroll i cancervården. I uppdraget ingår att ha det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan, vara extra tillgänglig, säkerställa att Min vårdplan upprättas, informera om kommande steg i vård och behandling, ge stöd vid normala krisreaktioner och förmedla kontakter med andra yrkesgrupper, kliniker och sjukhus.

För en utomstående kan det framstå som ett omöjligt uppdrag att hinna och orka med. Men vad tycker kontaktsjuksköterskorna själva? Vad fungerar bra och vad fungerar möjligen mindre bra? Hur har covid-19-pandemin påverkat arbetet? Och hur kommer de nya nationella versionerna av Min vårdplan fungera, dels för de som redan använder Min vårdplan, dels för de som väntar på att få börja jobba med de nationella versionerna?

Under webbinariet den 14 oktober 2020 diskuterades kontaktsjuksköterskans roll och arbete. Vi presenterade planerna på den enkät som under hösten 2020 går ut till kontaktsjuksköterskor och informerade om införandet av nationell Min vårdplan.

Vi rekommenderar att du tittar på sändningen i Chrome eller Safari.

Tips för att ansluta till webbsändningen

Under webbinariet ställde tittarna frågor via chatten. De frågor som inte hann besvaras i sändning finns sammanställda med svar i ett dokument.

Chattfrågor och svar (pdf, nytt fönster)

Medverkande

Charlotta Dagobert Vanberg, kontaktsjuksköterska i Karlstad, inledde med att berätta om de svårigheter och utmaningar som finns för kontaktsjuksköterskor idag, men också de ljusglimtar som kommer på köpet med att vara kontaktsjuksköterska.

Därefter följde Kaisa Bjuresäter från Karlstads Universitet, samt Frida Smith från RCC Väst, upp med att berätta om kontaktsjuksköterskeenkäten som skickas ut till kontaktsjuksköterskor under hösten. Vad vill man uppnå med den? Hur kommer resultatet kunna bidra till förbättring för kontaktsjuksköterskor?

Under hösten införs en nationell Min vårdplan per diagnos eller övergripande diagnosgrupp, och kommer att tillgängliggöras digitalt via 1177 vårdguiden för verksamheter att börja erbjuda sina patienter.

Lina Sarv, nationell samordnare för Min vårdplan, Alicia Hellgren, kontaktsjuksköterska och Jessica Dahlin, patientrepresentant diskuterade under denna del möjligheter och utmaningar med en nationell Min vårdplan, samt hur införandet kommer påverka kontaktsjuksköterskans arbete.

Filmer om Min vårdplan:
Röster om Min vårdplan via 1177 Vårdguiden

Bild_Alicia_webb.jpg

Kontaktsjuksköterskan Alicia Hellgren visar Min vårdplan via 1177.se.
Foto: Henrik Skarstedt.