Nationella vårdprogram och SVF ute på remiss

Sidan publicerades 15 september 2021

Idag går ett antal nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp för cancer ut på remiss.

Remissrundan är två månader lång och vänder sig till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Vårdprogram och SVF på remiss

Reviderade dokument

  • Nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom
  • Nationellt vårdprogram för kronisk lymfatisk leukemi, KLL
  • Nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer
  • Nationellt vårdprogram och standardiserat vårdförlopp för cancer i urinblåsan och övre urinvägarna.

Nya dokument

  • Gynekologiska sarkom, bilaga till det nationella vårdprogrammet för buksarkom
  • Standardiserat vårdförlopp för myeloproliferativ neoplasi, MPN

Kunskapsstöd på andra områden än cancer

Remissversioner av kunskapsstöd på andra områden än cancer finns hos Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård.

Remisser vårdförlopp och vårdprogram, Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Rutiner för remissrundor

Regionala cancercentrum och kunskapsstyrningsorganisationen har fyra remissrundor per år då remissversioner av aktuella kunskapsstyrningsdokument publiceras. Information om remissrundorna går också ut via e-post till berörda.

Nytt för i år är att nästa remissrunda kommer att vara tre månader lång eftersom den pågår över jul- och nyårshelgerna, 15 november–15 februari.