Min vårdplan cancer – färdig att använda för sex diagnoser

Sidan publicerades 18 oktober 2021

Sedan 2020 har RCC varit utgivare av nationella versioner av Min vårdplan, både digitalt via 1177 och för utskrift via cancercentrum.se.

Ett syfte med de nationella versionerna av Min vårdplan är att ge patienter en jämlik information och samtidigt avlasta verksamheterna eftersom de inte själva behöver ta fram och förvalta informationen. Min vårdplan finns färdig att använda för cancervårdande verksamheter i hela Sverige, för flera olika cancerdiagnoser.

Enligt den nationella cancerstrategin från 2009 ska alla patienter med cancer erbjudas en individuell vårdplan. 2013 myntade RCC tillsammans med patienter begreppet Min vårdplan och beslutade vad den skulle innehålla. Sedan dess har Min vårdplan funnits i cancervården, men i varierande utsträckning. Fram till 2020 var det upp till respektive verksamhet, sjukhus eller region att själv ta fram innehållet i Min vårdplan.

Nationella versioner av Min vårdplan

2020 tog RCC i samverkan beslut om att förvalta nationella versioner av Min vårdplan, per diagnos eller diagnosgrupp. Nationell Min vårdplan ges ut digitalt via 1177 och för utskrift via cancercentrum.se. I Min vårdplan finns all den information patienten kan vara i behov av, under hela vårdförloppet. Informationen som kan tillgängliggöras allt eftersom är baserad på patientens behov och önskemål. Alla nationella vårdplaner följer samma övergripande struktur och återanvänder generell information.

Nationellt kvalitetssäkrad patientinformation

Patientinformationen till Min vårdplan tas fram av nationella arbetsgrupper. Arbetsgrupperna består av en sjukvårdsregional vårdrepresentant och en eller två patientföreträdare, samt en handläggare från det RCC som stödjer diagnosen. Arbetet samordnas av en nationell samordnare för att öka jämlikheten, användbarheten och kvaliteten samt för att minska behovet av förvaltning av informationen i arbetsgrupperna.

Patientinformationen granskas enligt 1177:s språkliga riktlinjer och går på remiss till bland andra nationella patient- och närståendeföreningar samt till den nationella vårdprogramgruppen för den aktuella diagnosen. Vårdplanerna revideras årligen.

Fler diagnoser på gång

Nationell Min vårdplan finns nu publicerad för cancer i tjock- och ändtarm, äggstock, prostata, penis och bröst samt för tumör i centrala nervsystemet.

Under 2022 publiceras även Min vårdplan för diagnoserna huvud- och halscancer, urinblåsecancer, lungcancer, bukspottkörtelcancer, livmoderhalscancer, hudcancer och akut lymfatisk leukemi hos barn samt för sarkom, myelom och utredning av cancer utan känd primärtumör och allvarliga ospecifika symtom (CUP och AOS).

Digital Min vårdplan

Min vårdplan via 1177 ges ut via tjänsten Stöd och behandling, en tjänst som regionerna redan har avtal för med Inera. Det pågår ett införande av Min vårdplan via 1177 i alla regionerna. Omkring 27 sjukhus är redan i gång och erbjuder sina patienter en digital Min vårdplan.

Fördelar med Min vårdplan via 1177:

  • Patienten har tillgång till Min vårdplan via smarttelefon, läsplatta eller dator.
  • Patienten kan skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska.
  • Patienten kan läsa fördjupad information via länkar.
  • Patienten kan besvara formulär.
  • Patienten kan se instruerande filmer, t.ex. om rehabiliteringsövningar.
  • Personalen kan uppdatera patientens Min vårdplan på distans.
  • Personalen kan enkelt individanpassa patientens Min vårdplan.
  • Min vårdplan kan följa patienten genom vårdprocessen, även mellan olika vårdgivare.
  • Min vårdplan kompletterar patientjournalen och andra e-tjänster på 1177.

RCC erbjuder införandestöd för den digitala versionen av Min vårdplan via 1177 genom ett införandenätverk samt genom stöd- och utbildningsmaterial.

Stöd för införande

Kontaktpersoner för införande av Min vårdplan i respektive sjukvårdsregion hittar du på denna webbsida:

Min vårdplan