Regionerna delar på 185 miljoner för att korta väntetiderna i cancervården

Sidan publicerades 26 november 2021

Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av årets stimulansmedel till regionerna för arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Samtliga regioner får ta del av medlen som fördelas enligt befolkningsmängd.

Årets överenskommelse omfattar totalt 500 miljoner kronor varav 370 miljoner utgör stimulansmedel till regionerna. Den viktigaste insatsen är att fortsätta arbetet med de standardiserade vårdförloppen (SVF) för att korta väntetiderna i cancervården. Den 30 september redovisade alla regioner hur de arbetat med SVF under första halvåret 2021.

– Man kan konstatera att trots pandemin så når man på riksnivå inklusionsmålet att 70% av alla cancerpatienter ska genomgå ett SVF. Enligt redovisningarna finns det dock regioner som ligger en bit i från målet, till exempel Östergötland och Norrbotten. Väntetiderna har inte förändrats särskilt mycket om man jämför med 2020, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och ordförande för RCC i samverkan.

I regionernas redovisningar blir det tydligt att vi har några diagnoser, framförallt inom urologin som ligger långt ifrån de uppsatta målen.

– Det här är ett problemområde som funnits under lång tid och här skulle man behöva göra ett omfattande arbete för att förbättra tillgängligheten inom urologin, säger Hans Hägglund.

Socialdepartementet har kunnat konstatera att alla huvudmän uppfyllt kraven i årets överenskommelse, varför den resterande delen av årets stimulansmedel fördelas mellan samtliga regioner.

Regionernas redovisningar av införande av SVF

Se fördelning per region och läs mer i regeringens pressmeddelande

Miljontillskott till regionerna för arbetet med kortare väntetider i cancervården, Regeringskansliet