Nu lanseras Min vårdplan prostatacancer

Sidan publicerades 12 maj 2021

Idag lanserar RCC Min vårdplan prostatacancer, den fjärde diagnosspecifika Min vårdplan enligt nationell modell. Innehållet publiceras digitalt via 1177 och i pappersformat på RCCs webbplats, cancercentrum.se.

Syftet med de nationella versionerna av Min vårdplan är att öka jämlikheten på informationen och stödet, och samtidigt avlasta verksamheterna så de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformation.

– Att skapa möjligheten att ge alla patienAnna Hägglundter med prostatacancer tillgång till jämlik och kvalitetssäkrad patientinformation känns helt fantastiskt, säger Anna Hägglund, ordförande i arbetsgruppen för patientinformation till Min vårdplan prostatacancer. Det har varit väldigt utvecklande att arbeta med att ta fram detta kunskapsstöd och arbetsgruppen ser verkligen fram emot att få sprida det och se till att det kommer till användning.

Avsikten med nationell Min vårdplan är att ge information om patientens hela vårdförlopp, med alla olika delar inkluderade. Informationen ska också vara anpassad efter varje patients situation och behov. Min vårdplan ger patienten möjlighet att aktivt ta del av hela sitt vårdförlopp, samtidigt som kontaktsjuksköterskan kan anpassa planen under vårdförloppets gång.

– Äntligen har vi ett nationellt dokument för oss som är drabbade av prostatacancer. Det är ett steg i rätt riktning. Hoppas nu verkligen att alla regioner använder detta verktyg, säger Håkan Florin, patientrepresentant Prostatacancerförbundet.

Fler diagnoser på gång

Ytterligare nationella versioner av Min vårdplan kommer att lanseras efter hand;

 • Äggstockscancer – juni 2021
 • Tumörer i det centrala nervsystemet – juni 2021
 • Urinblåsecancer – hösten 2021
 • Huvud- och halscancer – hösten 2021
 • Barncancer – hösten 2021
 • Myelom – hösten 2021
 • Sarkom 2022
 • Lungcancer 2022
 • Hudcancer 2022
 • Bukspottkörtelcancer 2022
 • Okänd primär tumör, CUP 2022

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177

Patientinformation till Min vårdplan prostatacancer