Färre fall av prostatacancer under pandemin

Sidan publicerades 3 maj 2021

Under den första vågen av covid-19-pandemin, våren 2020, minskade antalet män som diagnostiserades med prostatacancer jämfört med tidigare år. Däremot ökade antalet män som behandlades med radikal strålbehandling. Det visar en ny studie från Nationella prostatacancerregistret (NPCR).

Under perioden mars till juni 2020 registrerades 36 procent färre fall av prostatacancer i NPCR jämfört med samma tidsperiod åren 2017–2019. I NPCR registreras 98 procent av alla män som diagnostiseras med prostatacancer. Noggrann karakteristik av cancern samt vilken behandling som sätts in registreras. Minskningen av antalet fall var mer uttalad bland män över 75 år, med en minskning med 51 procent, jämfört med en minskning på 28 procent bland män under 70 år.

Speglar rekommendationerna

Resultatet speglar troligen Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att äldre personer skulle minimera sociala kontakter och avstå från sjukvård som inte var akut. I enighet med detta rekommenderade arbetsgruppen för nationella vårdprogrammet för prostatacancer att män utan symtom inte skulle PSA-testa sig. Resultatet i studien pekar på att dessa rekommendationer ledde till att färre män gjorde PSA-test och att många undvek att söka vård.

Preliminära, ännu inte publicerade data i NPCR från hösten 2020 visar att minskningen av antalet fall var mindre under den andra pandemivågen. Med hjälp av data i NPCR och andra kvalitetsregister kan pandemins påverkan på cancervården följas kontinuerligt.

Statistik uppskjuten cancervård

Ökning av strålbehandling

Desto bättre minskade inte antalet män som opererades med radikal prostatektomi under våren 2020. Dessutom ökade antalet radikala strålbehandlingar med 32 procent jämfört med tidigare år. Det är ett resultat av en fortsatt ökad användning av strålbehandling vid prostatacancer som skett under flera år.

– Vår studie tyder på att svensk sjukvård prioriterade behandling av cancer under pandemin och att prostatacancervården i Sverige påverkades mindre av pandemin jämfört med vad som rapporterats från andra länder i Europa, säger Pär Stattin, professor i urologi vid Uppsala universitet och registerhållare för NPCR, som lett studien.

Prostate cancer diagnosis, staging, and treatment in Sweden during the first phase of the COVID-19 pandemic, Scandinavian Journal of Urology, Taylor and Francis Online