Först ut med att införa en nationell Min vårdplan bröstcancer

Sidan publicerades 10 februari 2021

Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus (Nus) i Umeå och vid Skellefteå lasarett, är en av de första enheterna i landet som nu har infört en nationell Min vårdplan för patienter med bröstcancer.

Enheten har visserligen arbetat med Min vårdplan sedan 2014, men sedan i början av februari erbjuder kontaktsjuksköterskorna den nationellt framtagna versionen som patienten kan få antigen på papper eller digitalt via 1177. Hittills har digitala vårdplaner startats för ett 10-tal patienter.

– Vår planering är att ge alla patienter den nationella versionen och verkligen jobba för att alla som vill ska få Min vårdplan digitalt, säger kontaktsjuksköterskan Jeanette Bäcklund.

Hon har representerat norra sjukvårdsregionen i den nationella arbetsgrupp som tagit fram patientinformation till Min vårdplan bröstcancer.

Samlad information

Vid kirurgcentrum är det kontaktsjuksköterskor som ansvarar för att starta Min vårdplan och för att informera patienten. Målet är att vårdplanen sedan ska följa patienten över klinikgränserna.

Maria Sandberg

– Patienterna efterfrågar digitala lösningar och vill ha all information samlad och överskådlig. Informationen i Min vårdplan via 1177 kan dessutom enkelt individanpassas, säger kontaktsjuksköterskan Maria Sandberg vid Kirurgcentrum, Nus.

En nationell vårdplan

Det finns flera fördelar med att göra Min vårdplan gemensam för hela landet. Den kommer att årligen revideras nationellt, vilket är tidsbesparande. De ingående texterna får en högre kvalitet och blir jämlika. Personalen kan vara trygg med att alla patienter får faktagranskad information.

Det finns ett gott stöd kring införandet, både från verksamhetsledning, projektledare och utbildare. Från början fanns en farhåga att det skulle ta lång tid att starta Min vårdplan digitalt. Men det har visat sig vara både tidsbesparande och enkelt, eftersom många delar finns inlagda redan från start.

Förenklar kommunikationen

Med den digitala varianten av Min vårdplan förenklas dessutom kommunikationen med vården.

– Via 1177 kan patienten få kontakt med sjukvården utan att passa telefontider, och läsa information i sin telefon eller dator, när det passar. Via en meddelandefunktion kan patienten på ett säkert och enkelt sätt kommunicera med sin kontaktsjuksköterska, säger Victoria Nilsson som är kontaktsjuksköterska vid kirurgen i Skellefteå.

Hon berättar att patienten får Min vårdplan vid det besök då cancerbeskedet lämnas. Patienter tillfrågas då om de vill ha vårdplanen digitalt via 1177, eller analogt på papper.

Till verksamheter och kollegor som vill börja använda Min vårdplan inom olika cancerdiagnoser vill kontaktsjuksköterskorna vid Kirurgcentrum ge följande råd:

– Försök vara delaktig i det nationella arbetet med att utforma Min vårdplan, inom respektive diagnos. Besök enheter som har startat upp för att lättare se hur det fungerar och våga prova!

Om Min vårdplan

Maria Sandberg och Jeanette BäcklundAlla patienter med cancer bör ha en skriftlig Min vårdplan, på papper eller i digital form, som individanpassas utifrån patientens behov.

Min vårdplan, som tas fram för och med patienten, innehåller exempelvis kontaktuppgifter till sjukvården, tider för undersökningar och behandlingar, information om sjukdomen samt patientens rehabiliteringsplan.

Min vårdplan syftar till att ge tydlig information och stöd genom vårdprocessen samt göra patienten och dess närstående mer delaktiga och trygga.

Min vårdplan erbjuds digitalt via e-tjänsten Stöd och behandling (SoB) på 1177. Personal kommer åt vårdplanen via en webblänk och inloggning med siths-kort. Patienten får tillgång till Min vårdplan genom att logga in med e-legitimation på 1177.se.

Stöd för införande av Min vårdplan via 1177