Uppdaterat vårdprogram för malignt melanom

Sidan publicerades 17 december 2021

En mindre revidering har under hösten 2021 gjorts i kapitel 11 med anledning av inkomna synpunkter och nya behandlingsresultat.

I kapitel 11.3.1.3 har faktorerna som påverkar rekommendation avseende kombinationsbehandling av immunterapi ändrats. Rekommendationen om analys av PDL1-uttrycket är borttagen som faktor vid kombinationsbehandling med CTLA-4 och PD-1 hämmare vilket även reviderats via NT-rådet.
Texten om systemisk behandling vid CNS-metastaserat melanom har uppdaterats se 11.3.3.

Nationellt vårdprogram för melanom