Ny version av Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet

Sidan publicerades 6 december 2021

Min vårdplan för tumörer i centrala nervsystemet är nu publicerad i en ny version, både digitalt via 1177 Vårdguiden och för utskrift på papper. Sammanlagt finns nationell Min vårdplan tillgänglig för sex cancerdiagnoser. Min vårdplan syftar till att göra den enskilde patienten trygg och mer delaktig i sin egen vård.

På cancercentrum.se hittar du Min vårdplan för utskrift på papper, samt information om vad som har ändrats sedan föregående version. Kontakta din regionala stöd- och behandlingsförvaltning för att börja använda Min vårdplan via 1177 Vårdguiden.

Aktuell och relevant information

Katja Vuollet och Anna Wännman diskuterar Min vårdplan framför datorn med första sidan i Min vårdplanInnehållet i Min vårdplan anpassas efter varje patients behov, önskemål och var i sjukdomsförloppet patienten befinner sig. De nationella versionerna bidrar till ökad jämlikhet och förbättrad kvalitet på den information som lämnas till patienter med cancer.

Patientinformationen som ingår uppdateras regelbundet och förvaltas nationellt av Regionala cancercentrum (RCC). Det avlastar verksamheterna att de inte själva behöver ta fram och förvalta patientinformationen. Den vårdprofession som använder materialet kan alltså vara säkra på att de lämnar aktuell och relevant information till sina patienter.

Nationell Min vårdplan tumörer i centrala nervsystemet

Min vårdplan för olika diagnoser

Min vårdplan finns på cancercentrum.se och via 1177 vårdguiden för diagnoserna:

 • Bröstcancer
 • Peniscancer
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Prostatacancer
 • Tumörer i centrala nervsystemet
 • Äggstockscancer

Nationell Min vårdplan är under framtagande och publiceras under 2022 för diagnoserna:

 • Urinblåsecancer – februari
 • Huvud- och halscancer – juni eller september
 • Reviderad Bröstcancer – juni eller september
 • Barncancer, ALL – juni eller september
 • Myelom – juni eller september
 • Sarkom – juni eller september
 • Lungcancer – juni eller september
 • Livmoderhalscancer – hösten
 • Hudcancer – hösten
 • Bukspottkörtelcancer – hösten
 • CUP – hösten
 • Njurcancer – Uppstartsmöte januari 2022

(Preliminära tidpunkter för publicering)