Vårdprogrammet för sköldkörtelcancer har uppdaterats

Sidan publicerades 24 september 2021

Det nationella vårdprogrammet för sköldkörtelcancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se.

Sköldkörtelcancer omfattar papillär, follikulär, onkocytär, medullär, lågt differentierad och anaplastisk sköldkörtelcancer. Prognosen är i allmänhet god, framför allt för de vanligaste formerna papillär och follikulär sköldkörtelcancer. Incidensen av papillär sköldkörtelcancer har stigit kraftigt de senaste 20 åren. Möjligen ser man nu att denna ökning har börjat plana ut. Bakomliggande orsaker till denna utveckling är inte klarlagd.

Det aktuella vårdprogrammet är en uppdatering av det föregående från 2019 och fastställdes av RCC i samverkan 7 september 2021.

Huvudsakliga nyheter/uppdateringar:

  • Kapitel 11.5, Ultraljud i preoperativ bedömning av tyreoideacancer.
    Fokala förändringar i sköldkörteln bör bedömas med ultraljud enligt EU-TIRADS. EU-TIRADS kan även användas för att selektera vilka förändringar som bör genomgå ultraljudsledd cytologi.
  • Uppföljningsrutinen för patienter med papillär eller follikulär sköldkörtelcancer har förenklats. De patienter som uppvisar utmärkt behandlingssvar (enligt kapitel 5.3) behöver inte längre göra årlig ultraljudskontroll. Biokemisk kontroll är tillräcklig.
  • Nya läkemedel av typen tyrosinkinashämmare för behandling av såväl differentierad sköldkörtelcancer som medullär och anaplastisk sköldkörtelcancer, beskrivs i det reviderade vårdprogrammet. De tidigare beskrivna sk. multikinashämmarna är fortfarande förstahandsval för patienter med symtomgivande progredierande sköldkörtelcancer som inte är känslig för radiojod. I det reviderade vårdprogrammet beskrivs att de nya sk. selektiva kinashämmarna kan övervägas vid behandlingssvikt eller svåra biverkningar. Några av dessa läkemedel är redan godkända av läkemedelsverket medan andra förväntas bli godkända inom kort.
  • Ett flertal av de ovan beskrivna kinashämmarna kräver molekylärgenetisk testning. Tillgängligheten varierar i landet men flera laboratorier håller på att införa dessa analyser. I de fall dessa analyser inte finns tillgängligt regionalt kan prover skickas.
  • Omvårdnadskapitlet är reviderat och det finns ett nytt kapitel om livskvalitet.

Nationellt vårdprogram sköldkörtelcancer, Kunskapsbanken