Vårdprogrammet för livmoderkroppscancer har uppdaterats

Sidan publicerades 10 september 2021

Det nationella vårdprogrammet för livmoderkroppscancer är nu uppdaterat och publicerat i Kunskapsbanken, på cancercentrum.se.

Vårdprogrammet gäller för livmoderkroppscancer (endometriecancer, ICD C54.9), som även kallas corpuscancer. Endometriecancer definieras som en malign tumör utgången från livmoderslemhinnan med potential att invadera livmodermuskelväggen samt att spridas vidare.

Livmoderkroppscancer är vanligen den äldre kvinnans sjukdom. Få kvinnor yngre än 40 år drabbas. Incidensen är stabil sedan många år tillbaka. De flesta blir botade enbart med operation.

Det aktuella vårdprogrammet är en uppdatering av det föregående från 2018 som fastställdes av RCC i samverkan 15 juni 2021.

Huvudsakliga nyheter/uppdateringar:

 • Kapitel 12 Primär behandling
  Detektion av portvaktskörtlar ersätter full körtelutrymning för patienter med preoperativ högrisktumör och läggs till för patienter med preoperativ lågrisktumör. Detta gäller alla patienter utan preoperativa tecken på spridning eller kontraindikationer mot onkologisk efterbehandling. I ett övergångsskede kan patienter som uppfyller definierade lågriskkriterier opereras med endast hysterektomi samt bilateral salpingooforektomi.
 • Kapitel 9 Diagnostik
  • Inför portvaktskörteldiagnostik ändrar djupväxt i myometriet inte handläggningen, och behovet av kvalificerat ultraljud eller MRT försvinner därför med denna frågeställning.
   I de delar av Sverige där portvaktskörteldiagnostik ännu inte tillämpas fullt ut sker handläggningen enligt beskrivet alternativ.
  • Preoperativ DT torax-buk för att bedöma eventuell spridning. Ett alternativ är lungröntgen vid låggradig endometrioid tumör (tidigare FIGO grad 1–2).
 • Kapitel 10 Kategorisering av tumören
  Med den patologiska ”ultrastaging” av portvaktskörtlar som utförs diagnostiseras fler engagerade lymkörtlar i form av makrometastaser, mikrometastaser och isolerade tumörceller (ITC).
 • Stadieindelningen av tumörer med ITC sker enligt övriga riskfaktorer med tillägg av N0(i+) för stadier upp till och med IIIB.
 • Analys av MMR-proteiner för kvinnor < 50 år och i återfallssituationen införs. Successivt planeras införande av den nya molekylära klassifikationen med MMR-proteiner, p53 immunhistokemi och POLE-analys för alla vid primärinsjuknandet.
 • Endometrioid adenocarcinom har klassificerats som FIGO grad 1–3 men denna indelning kommer att ersättas av höggradig (grad 3) och låggradig (grad 1–2).
 • Mucinöst adenocarcinom var tidigare en egen undergrupp men räknas nu in under endometrioida adenokarcinom.


Nationellt vårdprogram livmoderkroppscancer, Kunskapsbanken