Uppdaterat nationellt vårdprogram för Waldenströms makroglobulinemi

Sidan publicerades 17 september 2021

Det nationella vårdprogrammet för Waldenströms makroglobulinemi har genomgått en mindre uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 15 september 2021.

I Sverige insjuknar ca 100 personer årligen i Waldenströms makroglobulinemi (WM). Sjukdomen har ofta ett stillsamt förlopp och behandlas endast när den ger symtom. Behandlingen måste anpassas individuellt och i dagsläget finns många effektiva, men inga botande, behandlingar. Den vanligaste behandlingen år rituximab i kombination med kemoterapi men utvecklingen av nya läkemedel och behandlingsprinciper går snabbt framåt.

De viktigaste förändringarna i denna version av vårdprogrammet är följande:

  • Vårdprogramgruppen kan nu rekommendera Ibrutinib för behandling av återfall av WM, eller som primärbehandling hos patienter som är olämpliga för immunokemoterapi. Preparatet kan dock inte generellt rekommenderas då läkemedelssubvention saknas för dessa indikationer. 2021 gjorde NT-rådet bedömningen att det inte behövs någon kostnadseffektivitets-beräkning då Ibrutinib numera är en väletablerad behandling med god klinisk effekt till denna förhållandevis begränsade patientgrupp.
  • Vid val av behandling bör fortfarande behandlingen individualiseras beroende på till exempel ålder, samsjuklighet och typ av symtom eller sjukdomspresentation. Rekommendationerna är uppdaterade med de senaste studierna och tydligare rekommendationer när de olika regimerna bör användas.
  • Kapitlet om utredning och behandling av Bing Neels syndrom är uppdaterad och Ibrutinib föreslås som ett av förstahandsvalen vid behandling.
  • Ett kapitel om nuvarande kunskapsläge om eventuellt kommande behandlingar är tillagt
  • Vaccinationsrekommendationer är uppdaterade

 

Nationellt vårdprogram Waldenströms makroglobulinemi, Kunskapsbanken