Ny rapport: Så kan cancervården följas upp genom de nationella kvalitetsregistren

Sidan publicerades 14 september 2021

En ny rapport från RCC visar att det finns goda förutsättningar att utveckla uppföljning och förbättring av cancervården med stöd av kvalitetsregistren.

RCC i samverkan har i uppdrag att arbeta för att de nationella vårdprogrammen och kvalitet inom cancervården i än större utsträckning kan följas upp genom de nationella kvalitetsregistren.

En viktig del i utvecklingsarbetet är också att säkerställa att kvalitetsindikatorerna möter verksamheternas behov av att följa upp verksamhetskvalitet och processutveckling. Uppdraget kommer från överenskommelsen för 2021 mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Möjligheter till förbättring

Nu publiceras en ny rapport från RCC som redovisar läget och ger förslag på hur uppföljningen av cancervården via kvalitetsregistren kan förbättras. Rapporten visar att förutsättningarna för fortsatt utvecklingsarbete är goda med möjligheter att bygga vidare på det som redan görs.

Rapporten innehåller rekommendationer om hur kvalitetsindikatorer fortsatt kan utvecklas och hur samarbetet mellan vårdprogram- och kvalitetsregistergrupper ytterligare kan förstärkas.

Ett viktigt förbättringsområde är hur resultatåterkopplingen kan stärkas genom vidareutveckling av interaktiva rapporter och utveckling av skräddarsydda rapporter för verksamhetschefer och processledare. Ett uppenbart förbättringsområde är också att effektivisera och ersätta manuell inmatning med automatiserad överföring av data.

Rapport: Utveckling av uppföljningen av vårdprogram och kvalitet genom kvalitetsregister (pdf, nytt fönster)

Nationella kvalitetsregister inom cancer