IPÖ: Från projekt till ett av RCCs etablerade kunskapsstöd

Sidan publicerades 7 september 2021

Sommaren 2021 avslutades det projekt som under åren 2018–2021 inneburit utveckling och implementering av Individuell patientöversikt (IPÖ) för åtta cancerdiagnoser. Nu pågår implementering av IPÖ i klinisk rutin i verksamheter runt omkring i landet. Hittills har 47 000 patienter kunnat dra nytta av IPÖ som nu etableras som ett av RCCs kunskapsstöd för cancervården.

Stöd för vårdprofession och patienter

Utvecklingen av IPÖ började redan 2014, med pilotpatientöversikter för tre cancerdiagnoser. IPÖ utgår från de behov som formulerats av vårdprofession och patienter, som varit med genom hela utvecklings- och implementeringsprocessen.

– Stödet för IPÖ är brett, både professionen och patientorganisationerna beskriver tydligt behov av verktyget. Dessutom finns stort stöd från myndigheter och från industrin. IPÖ skapar förutsättningar för att nationella data kan struktureras och samlas - vilket i sin tur skapar förutsättningar för utvecklad och jämlik cancervård, säger Hans Hägglund, nationell cancersamordnare och projektets styrgruppsordförande.

Automatöverföring av data för systemoberoende patientöversikter

Inom ramen för IPÖ finns möjligheter för RCC i samverkan - i sitt uppdrag som NPO cancer - att medverka i arbetet för nationell samordning avseende nomenklatur och dataformat och därmed skapa förutsättningar för automatöverföring av data mellan olika system i vården inklusive kvalitetsregister.

Nästa steg

IPÖ har överlämnats till RCCs chefsgrupp (RCC i samverkan) som har tillsatt en arbetsgrupp med representation från samtliga RCC för att formulera strategin för det fortsatta arbetet.

I strategin ingår:

  • Finansiella förutsättningar.
  • Stöd för verksamheter att införa de åtta diagnosspecifika IPÖ som finns framtagna.
  • Tydlig och transparent beslutsprocess för utveckling av ytterligare IPÖ.
  • Kommunikation om IPÖ och de värden det ger.
  • Att samverka med de regioner som önskar bygga in IPÖ-funktionalitet i sina vårdinformationssystem.

– Det är viktigt att vi är tydliga med hur arbetet fortsätter. IPÖ-projektet har gett en bra grund att stå på och nu vill vi skapa förutsättningar för arbetet framåt, säger Johan Ahlgren, chef för RCC Mellansverige och arbetsgruppens ordförande.

Mer om IPÖ

Individuell patientöversikt (IPÖ)