Individuell patientöversikt IPÖ vinner pris vid internationellt event

Sidan publicerades 26 november 2021

Individuell patientöversikt (IPÖ) är ett nationellt IT-stöd som används för att samla in ett flertal viktiga uppgifter om varje cancerpatient. IPÖ samlar strukturerade uppgifter om patientens sjukdomshistoria, sjukdomsstatus, laboratoriedata, undersökningar, behandlingar, biverkningar, symtom och livskvalitet. Informationen sammanställs och visualiseras på ett överskådligt sätt i IPÖ för patienter, närstående och för vårdens medarbetare.

För att finna och utveckla bästa sätt att möta cancervårdens utmaningar träffas denna vecka en rad intressenter på tema Building Bridges, Beating Cancer, arrangerat av bl a Scanbalt och Novartis som fokuserar på att hitta innovativa lösningar för att överbrygga skillnader och ojämlikheter i tillgången till behandling i Europa.

Representanter från olika aktörer, bland annat universitet, sjukvårdsgivare, forskningscenter, patienter, och industri deltar för att diskutera och dela kunskap om samarbetets kritiska roll för att riva hinder och förbättra tillgången till vård och behandling.  

I konferensen ingår en utnämning av tre s.k. topprojekt. Där tävlar initiativ som på olika sätt har bidragit till att riva hinder och underlätta tillgång till terapier och vård, och som kan inspirera och spridas för användning både inom och utanför sektorn. Syftet är att identifiera och lyfta fram värdefulla satsningar och skala upp bra lösningar bredare och för användning av fler.  

Av tolv anmälda projekt utsågs tre vinnare och bland dem IPÖ – individuell patientöversikt som kom på andraplats i tävlingen. Vinnarna presenterades vid öppningsceremonin 22 november, där man bland annat påtalade hur utvecklingen av IPÖ gjorts användarnära med vårdprofession och patienter i fokus. Vikten av att arbetet gjorts i nära samverkan med industri, myndigheter och forskningsaktörer beskrevs också.

Vinsten innebär bland annat att en prissumma på 5 000 euro doneras till välgörande ändamål till den organisation som vinnaren väljer. RCC-medarbetarna i IPÖ-arbetet har valt att donera summan till Cancerfonden. Utöver prissumman och innebär vinsten även att en grupp mentorer från industri och nätverksorganisationer kommer att stödja IPÖ-arbetet med råd kring fortsatt utveckling och möjlighet till finansiering.

Individuell patientöversikt i cancervården (IPÖ)