Patientöversikten ger tid till de viktiga samtalen

Sidan publicerades 10 mars 2021

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson, som drabbats av lung- respektive prostatacancer, är Individuell patientöversikt (IPÖ) ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling.

Med hjälp av patientöversikten kan Karin och Inge tillsammans med vårdgivaren få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa, sjukdom, livskvalitet samt förväntningar och farhågor.

Lungcancer och prostatacancer är två av åtta cancerdiagnoser som ingår i det nationella projektet för införande av Individuell patientöversikt i cancervården. Det är ett system eller IT-stöd som ställer samman data om patienten och används ihop med patientjournalen som ett beslutsstöd.

– Det är ett jättekliv framåt och underlättar mötet och kommunikationen mellan patienter, närstående och vårdgivare. Översikten och den grafiska modellen gör att man blixtsnabbt får tillgång till relevant information. Man kan följa behandlings- och sjukdomsförloppet väldigt väl och även ta del av planerade åtgärder. Patientöversikten, som består av ett antal klickbara flikar, gör det också enkelt att snabbt få tillgång till viktiga händelser om behandlingar och information om blodprover, röntgensvar och läkemedelsbehandlingar, säger Inge Nilsson.

Effektivisering av patientmötet

För Karin Liljelund och Inge Nilsson är patientöversikten ett viktigt kommunikationsverktyg i en sjukvård som brottas med många utmaningar. Många patienter vittnar om bristen på kontinuitet, möten med många olika läkare, känslan av att inte bli förstådd och lyssnad på.

– Tyvärr är det många som upplever att läkare inte riktigt hinner sätta sig in i journalen inför mötet med patienten. Men med patientöversikten går det att få en snabb överblick istället för att leta viktig information i patientjournalen, uppgifter som kan ligga flera år bakåt i tiden. Jag kan också backa tillbaka i tiden för att se vad jag har sagt och vad jag har lämnat för information till läkaren tidigare. Det är en effektivisering av patientmötet och ger tid över till samtal om det som är viktigt. Patient och läkare kommer närmare varandra, säger Inge Nilsson.

Hela artikeln på Onkologi i Sverige

Läs hela artikeln:
Patientöversikten: ”Ger tid över för de viktiga samtalen”, Onkologi i Sverige