Vårdprogram får nytt kapitel om självprovtagning för HPV-analys

Sidan publicerades 10 maj 2021

Vårdprogrammet för livmoderhalscancerprevention har uppdaterats. Syftet är att möta behovet av vägledning för användning av självprovtagning under covid-19 pandemin.

Under covid-19 pandemin har många regioner inte kunnat kalla kvinnor till screening med gynekologisk cellprovskontroll som vanligt. Från mitten av juli 2020 har Socialstyrelsen därför gett regionerna möjlighet att, som alternativ när den ordinarie provtagningen inte är möjlig, primärt screena för livmoderhalscancer med hjälp av HPV-självprovtagning. Dessa föreskrifter (HSLF-FS 2020:38) gäller för nuvarande fram till och med 30 juni 2021.

Miriam Elfström – Det fanns behov av ytterligare information och en rekommendation om hur metoden ska tillämpas och följas upp. Det har nu lagts till i ett nytt kapitel i vårdprogrammet, säger Miriam Elfström, ordf. Nationell arbetsgrupp för prevention mot livmoderhalscancer (NaCx).

Nytt kapitel ger stöd vid handläggning 

För att möta behovet av vägledning för användning av självprovtagning har vårdprogrammet utökats med ett nytt kapitel.

Kapitel 25 ger stöd vid handläggning av positiv HPV analys efter HPV-självprovtagning enligt Socialstyrelsens tillfälliga föreskrift under covid-19-pandemin, samt efter självprovtagning för de som inte kommit när de blivit kallade (sk. uteblivare). 

Detta kapitel innehåller även förslag till kvalitetsindikatorer och betonar vikten av omsorgsfull monitorering och utvärdering vid erbjudande om HPV-självprovtagning.

Vidare har följande revideringar gjorts:

  • Kapitel 13.2.1 – Reflextest HPV vid HSILcyt och ASC-H vid primär cytologisk analys för att ytterligare förbättra handläggningen vid utredning av cervixdysplasi.
  • Kapitel 16.8 – Cellprov med analys för HPV rekommenderas vid stark klinisk misstanke om cervixcancer.

Det finns även nationella mallar framtagna för erbjudandebrev och svarsbrev som regionerna bör använda om de erbjuder HPV-självprovtagning som primär screeningmetod relaterat till covid-19-pandemin.

Nationellt vårdprogram för livmoderhalscancerprevention, Kunskapsbanken

Nationella mallar för erbjudandebrev och svarsbrev under covid-19-pandemin

 

Foto: Gunilla Sonnebring