Ny webbutbildning om barn och solråd framtagen för landets barnhälsovård och förskolor

Sidan publicerades 6 maj 2021

Regionala cancercentrum i samverkan har arbetat med hudcancerprevention i flera år, bland annat med kampanjen Sunda solvanor, som fortfarande används av barnhälsovården i flera regioner i landet. Nu ingår RCC i ett samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten kring ett regeringsuppdrag för att minska insjuknandet i hudcancer, en cancerform som ökar kraftigt och i mycket hög grad är förebyggbar.

För mycket UV-strålning kan framkalla förändringar i hudcellernas arvsmassa, vilket kan leda till cancer. Både mängden soltimmar under livet och hur ofta du bränt dig påverkar. Därför är det viktigt med sunda solvanor redan i barndomen.

Önskemål från förskola och barnhälsovård

Vid RCCs och Strålsäkerhetsmyndighetens dialog med barnhälsovården om hur arbetet med hudcancerprevention kunde utvecklas efter satsningen på Sunda solvanor, framkom önskemål om en webbutbildning om barn och sol. Många nämnde också vikten av att både förskolan och barnhälsovården, två aktörer med högt förtroende och som träffar en stor del av Sveriges småbarn och småbarnsföräldrar, har ett gemensamt budskap kring detta ämne. Därför är webbutbildningen utformad med dessa målgrupper i åtanke. Utbildningen ligger dock öppen på webben och är därför tillgänglig för alla som är intresserade.

Unik möjlighet att sprida kunskap om solvanor

Webbutbildningen är tänkt att ge grundläggande kunskap om solvanornas betydelse för cancerrisken och förklarar på ett tydligt sätt vilka rekommendationer det finns kring solvanor och barn. Den är uppdelad i modulerna Solen, Barns utemiljö, Rekommendationer samt Prata om solen och beräknas ta cirka 20–25 minuter att genomföra. Det finns också ett länkbibliotek med fördjupande läsning i anslutning till utbildningen.

– Förskole- och BVC-personal har en unik möjlighet att sprida kunskap om vikten av sunda solvanor till små barn och deras föräldrar. Vår förhoppning är att utbildningen ska kännas relevant för dem och att de som går den får med sig kunskap och verktyg att använda i sin praktiska arbetsvardag, säger Ellen Brynskog, ordförande i RCCs nationella arbetsgrupp för cancerprevention, som varit med och utvecklat utbildningen.

 

Webbutbildning solråd för barn 0-6 år