Individuell patientöversikt (IPÖ) nomineras till SveaPriset

Sidan publicerades 18 maj 2021

SveaPriset instiftades 2007 och belönar den bästa innovationsidén inom eHälsa. Priset uppmärksammar innovativa lösningar för eHälsa som bidrar till effektivitet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, tandvården, omsorgen och socialtjänsten. Syftet är att stimulera IT-innovationer som förnyar och förbättrar svensk vård och omsorg.

Ett stort antal bidrag skickades in till SveaPriset 2021. Nu har nomineringsgruppen valt ut fem innovationer som går vidare i tävlingen, bland dem det av RCC utvecklade verktyget Individuell patientöversikt (IPÖ).

De nominerade bidragen är:

  • Boneprox kopplar ihop tandvård & sjukvård
  • Handle-IT
  • Individuell patientöversikt (IPÖ)
  • Acorai Heart Monitor
  • Införandet av en innovativ digifysisk vårdkedja för screening av den ärftliga blodfettssjukdomen Familjär Hyperkolesterolemi

Juryns motivering

Juryns motivering till nomineringen av RCCs projekt är:

”Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården möjliggör insamling och visualisering av uppgifter om den enskilde patienten. All data/registrerade uppgifter visualiseras i en översiktsbild, vilket på ett snabbt och överskådligt sätt ger information om patientens status, sjukdom och behandling. Detta effektiviserar förberedelse inför möte med patient och inför interna möten där behandling diskuteras. Informationen i IPÖ kan även användas för utveckling, forskning och för att främja jämlik vård.”

I ett nästa steg ska de nominerade bidragen utveckla sina projektbeskrivningar, bland annat genom att ta fram en plan för testning och genomförande, identifiera hinder för att realisera projektet, samt presentera sitt projekt under en hearing. Vinnaren utses av en jury som representerar viktiga kompetensområden inom vård, omsorg, eHälsa och innovation. Priset delas ut under Kvalitetsmässan den 7 mars 2022 på Svenska Mässan, då alla de nominerade bidragen kommer att presenteras.

Om SveaPriset

Bakom SveaPriset står Föreningen Sveriges Socialchefer, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Swedish Medtech, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund, Vinnova, Vision, Vårdförbundet och Kvalitetsmässan.

Läs vidare

Individuell patientöversikt (IPÖ) i cancervården

Fem innovationer inom eHälsa nominerade till SveaPriset, Kvalitetsmässan