Uppdaterat vårdprogram för prostatacancer

Sidan publicerades 22 juni 2021

Det nationella vårdprogrammet för prostatacancer har reviderats på grund av nya behandlingar för spridd prostatacancer. Vårdprogrammet godkändes av RCC i samverkan idag den 22 juni och finns nu tillgängligt i Kunskapsbanken.

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutade i april om subvention för nya behandlingar för metastaserad prostatacancer. Det nationella vårdprogrammet har därför uppdaterats med förändringar i kapitel 12 (Primär behandling av prostatacancer med spridning) och kapitel 13 (Kastrationsresistent prostatacancer).

De båda perorala androgenreceptorhämmarna Nubeqa (darolutamid) och Erleada (apalutamid) subventioneras för behandling av män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer som löper hög risk för att utveckla metastaserad prostatacancer. Hög risk definierades i registerringsstudierna som dubbleringstid för PSA under 10 månader. För att klassificeras som kastrationsresistent ska PSA vara över 2 µg/l.

Erleada (apalutamid) subventioneras dessutom som komplement till kastrationsbehandling vid primär behandling av metastaserad prostatacancer.

Ta del av hela det uppdaterade vårdprogrammet i Kunskapsbanken.

Nationellt vårdprogram för prostatacancer, Kunskapsbanken