Uppdaterad checklista för nationella MDK

Sidan publicerades 24 juni 2021

Checklistan inför, under och efter nationell multidisciplinär konferens (MDK) är uppdaterad.

RCC:s checklista för nationella multidisciplinära konferenser (MDK) är nu uppdaterad och fastställd av RCC samverkan. Checklistan innehåller aspekter som bör beaktas före, under och efter nationell MDK. Uppdateringarna innefattar b.la. förtydligande kring att inkludera information om patienten (såsom samsjuklighet, förutsättningar och ev. önskemål) samt att tydliggöra deltagares roller och ansvarsområden och behovet av att ev. definiera selektionskriterier.

En checklista kan vara av värde vid införande av ny MDK men även vid utvärdering av redan etablerad MDK. Checklistan riktar sig till nationella MDK men kan med fördel även användas på regional och lokal nivå.

Checklistan hittar du på sidan om Multidisciplinära konferenser