Nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn

Sidan publicerades 22 juni 2021

Ett nytt nationellt vårdprogram för palliativ vård av barn har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats i Kunskapsbanken på cancercentrum.se.

Vårdprogrammet är det första som omfattar barn med olika livshotande sjukdomar – inte enbart cancerdiagnoser – och inkluderar all palliativ vård, från tidig och sen fas, livets slutskede samt efterlevandestöd. Därför berör programmet alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och döende barn vårdas. Det vänder sig också till studenter, patient- och närståendeföreningar, kompetenscentrum eller andra som är intresserade av palliativ vård. Men det kan även vara av intresse för daghemsverksamhet, skola och religiösa samfund.

Vårdprogrammet förväntas inte omedelbart ha direkta ekonomiska eller organisatoriska konsekvenser, men kan eventuellt ha det på lång sikt. En förhoppning med vårdprogrammet är att öka tillgången till palliativ vård i hela landet genom bland annat att utveckla avancerad hemsjukvård.

Ta del av vårdprogrammet i Kunskapsbanken för cancervård