Ny delrapport: pandemin och minskningen av nya cancerdiagnoser – underskottet allt mindre

Sidan publicerades 29 juni 2021

Regionala cancercentrum i samverkan, RCC, publicerar nu en femte och och fördjupande delrapport om cancervården under pandemin. Rapporten baseras på canceranmälningar inrapporterade till landets sex regionala tumörregister under helåret 2020 jämfört med 2019. Den nya rapporten innehåller förutom resultat per diagnos och sjukvårdsregion nu för första gången även resultat per åldersgrupp. En annan nyhet är att de procentuella minskningarna har försetts med 95 % konfidensintervall för att belysa hur statistiskt stabila resultaten är.

Rapporten grundas på antalet inrapporterade tumörer till Cancerregistret via de sex regionala tumörregistren under perioden januari t.o.m. december 2020 och 2019. För att rapporten ska bli så komplett som möjligt, trots en viss fördröjning av inrapporteringen, har vi valt att inkludera de fall som inrapporterats via minst en anmälan; antingen av behandlande läkare (A-anmälan) eller av patolog (B-anmälan) eller fall som rapporterats via både A+B-anmälningar.

Statistiken visar att underskottet av cancerdiagnoser gradvis har minskat; från en tredjedel i juni till -12 % i slutet av augusti, till -9 % i slutet av oktober och minus 6-7% vid årsskiftet. Detta har skett trots att pandemin har pågått och vitala delar av sjukvården varit extra hårt drabbade.

I flera regioner år nedgångarna relativt små och ryms egentligen inom den så kallade statistiska felmarginalen. Därför har det lagts till 95 % konfidensintervall för de procentuella förändringarna i rapporten för att ge en bild av vilka nedgångar som är statistiskt signifikanta.

Den kraftiga nedgången i samband med den första pandemivågen tycks till största delen bero på minskad benägenhet att söka vård och att gå på screeningkontroller, bl a på grund av rädsla för att smittas av covid-19. Vi ser nu tecken till att fler söker vård och det kommer rimligen att öka när allt fler blir vaccinerade. Det betyder att belastningen på cancervården kommer att öka. Eftersom läget varierar mellan regionerna och mellan olika diagnoser finns goda möjligheter att hantera situationen genom olika former av samverkan.

- Regionerna har bidragit till att underskottet av diagnosticerad cancer avtagit genom att prioritera cancervården och att de - med undantag för det tidiga skedet under våren 2020 - har arbetat för att cancerscreeningen ska kunna bedrivas med maximal kapacitet, säger Johan Ahlgren onkolog och chef för RCC i Uppsala-Örebro. Jag tror också att den upprepade informationen till allmänheten att man trots pandemin ska söka vård om man har ihållande symtom har gått fram, menar Johan Ahlgren.

Delrapport 5 uppskjuten cancervård (pdf, nytt fönster)

Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset