Nationella utbildningar för cancervårdens medarbetare

Sidan publicerades 21 juni 2021

Nu blir det lättare att hitta utbildningar för cancervårdens medarbetare på cancercentrum.se.

Kompetensförsörjningen är en av cancervårdens största utmaningar och nationellt samordnade utbildningsinsatser är en av RCC:s insatser i frågan.

Alla utbildningar som RCC arrangerar eller är medarrangör till samlas nu på en sida på cancercentrum.se, en enkel filtreringsfunktion gör det möjligt att söka på aktuella utbildningar inom ett visst ämnesområde, i en viss region eller med en viss studieform. Utbildningarna är i regel öppna för anmälningar från hela landet, även om medarbetare i en viss region ibland har företräde.

På samma sida finns även RCC:s webbutbildningar i till exempel teledermatoskopi och gynekologisk cellprovskontroll. Webbutbildningarna är öppna för alla och kan genomföras när som helst.

Utbildningar