Informationsfilmer om strålbehandling och cytostatikabehandling

Sidan publicerades 11 juni 2021

Cancerfonden har tillsammans med Regionalt cancercentrum väst och Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland tagit fram filmer om strålbehandling och cytostatikabehandling som vänder sig till patienter och närstående. Filmerna har även översatts till ett antal olika språk.

— Många människor tycker det är lättare att ta till sig information som bilder. Att få se hur till exempel en strålbehandlingsapparat ser ut och hur man ligger under den vid behandling gör att man r en känsla av att vara bättre förberedd inför sin egen behandling, säger Frida Smith forskningsledare på Regionalt cancercentrum väst. 

Filmerna är översatta till fem språk förutom svenska; arabiska, dari, engelska, persiska och somaliska. De kan användas på flera sätt. Filmerna kan till exempel lämnas som länk till patienter, de kan spelas på en TV i väntrummet eller visas för patient under ett besök. 

Se filmerna på Cancerfondens Youtubekanal:

Ska du genomgå cytostatikabehandling?

Ska du genomgå strålbehandling?

Se filmerna på andra språk:

Arabiska

Dari

Engelska

Persiska

Somaliska