Utlysning projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt

Sidan publicerades 2 juli 2021

Nu finns möjlighet att söka projektmedel för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer. Välkommen med ansökan senast 6 september 2021.

Socialdepartementet och SKR/ Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) träffar varje år en överenskommelse som syftar till att driva på utvecklingsarbetet inom cancerområdet inom ramen för den nationella cancerstrategin. 

I överenskommelsen för 2021 ingick 15 Mkr från satsningen på ”Kvinnors hälsa” som ska användas för att stödja användandet av AI och/eller nya arbetssätt inom mammografiscreening och screening för prevention av livmoderhalscancer. RCC i samverkan söker därför ansökningar från grupperingar med forskare, kliniskt verksamma personer samt andra relevanta kompetenser inom dessa två områden. 

Medel kan tilldelas projekt som skapar strukturer och/eller kompetens för framtida implementering. Projektet bör också ha en inriktning som syftar till nationellt nyttogörande av AI/ nya arbetssätt.

I ansökan ska framgå hur projektet syftar till att stärka den regionala jämlikheten och effektiviteten inom respektive screeningområde.

Ansökan

Ansökan ska innehålla följande: 

  • Huvudsökande samt övriga medlemmar i forskargruppen: CV inklusive meritförteckning för huvudsökande och medsökande där tio valda referenser listas.
  • Projektplan/forskningsprogram som bör omfatta:
  1. Specifik målsättning
  2. Bakgrund
  3. Metod och arbetsplan
  4. Betydelse
  • Ekonomisk plan där det sökta beloppet samt ändamål framgår. Sökta medel från andra finansiärer ska anges.
  • Huvudsökandes affiliering och kontouppgifter som krävs för att medlen ska kunna överföras till forskningshuvudmannen inklusive prefekts namnteckning.
  • Intyg från sjukvårdshuvudman (VC, DC eller områdeschef) som styrker att nödvändig infrastruktur finns tillgänglig och att huvudsökande kan få ut nödvändig forskningstid.

 

Komplett ansökan med huvudsökandes signatur och nödvändiga bilagor (samtliga i 1 ex) ska vara RCC i samverkan tillhanda senast måndag 6 september 2021. Elektroniska signaturer godkännes.

Ansökan skickas elektroniskt till Tove Kongsvold; e-post: tove.kongsvold@skr.se; telefon +46 72 999 24 12;


Postadress: Sveriges kommuner och regioner, Att. Tove Kongsvold, Cancerteamet, 118 82 Stockholm

 

Sista dag för ansökan är 6 september 2021.