Uppdatering av nationellt vårdprogram för hudlymfom

Sidan publicerades 1 juli 2021

Det första vårdprogrammet för hudlymfom fastställdes av RCC i samverkan i december 2019 och uppdaterades första gången i juni 2020. Vårdprogrammet har nyligen uppdaterats och en ny version har fastställts av RCC i samverkan den 29/6 2021.

Hudlymfom benämns ofta kutana lymfom. Det är en heterogen grupp av ovanliga sjukdomar som har gemensamt att de utgörs av ett lymfom med primärt ursprung i huden. Hudlymfom utgör cirka 2 % av alla lymfom. Vårdprogrammet är nu uppdaterat på följande sätt:

 

Huvudsakliga nyheter/uppdateringar:

  • Ny svensk terminologi av primärt kutant CD4+ små/medium T-cellslymfoproliferation, som numera benämns primär kutan småcellig CD4+ T-lymfoproliferativ sjukdom.
  • Uppdaterad text i avsnitt 7.2.1 Utredning vid mycosis fungoides och Sézarys syndrom att dessa sjukdomar handläggs i samarbete mellan dermatolog och onkolog/hematolog och huvudansvaret för patienten över tid kan variera beroende på sjukdomens stadium och behandling, men ett förtydligande att vid Sézarys syndrom bör patienten diskuteras med onkolog/hematolog.
  • Uppdaterat indikation för flödescytometri, avsnitt 7.2.1.
  • Uppdaterade instruktioner för undersökning med flödescytometrisk immunfenotyping och molekylärgenetisk monoklonalitetsundersökning av perifert blod vid Mycosis fungoides eller Sézarys syndrom, avsnitt 8.4.1.1.1 och 8.4.1.2.1.
  • Uppdaterat text om ljusbehandling med förtydligande av start- och höjningsdoser vid UVBTL01 och PUVA, avsnitt 11.2.3.2.3.
  • Nytt avsnitt om mogamulizumab, avsnitt 11.2.3.3.4.
  • Uppdaterat behandling av primär kutan småcellig CD4+ T-lymfoproliferativ sjukdom, avsnitt 11.5.

 

Nationellt vårdprogram för hudlymfom, Kunskapsbanken