Det nationella vårdprogrammet för AML är uppdaterat

Sidan publicerades 5 juli 2021

Det nationella vårdprogrammet för AML har våren 2021 genomgått en mindre uppdatering vilken godkändes av RCC i samverkan den 29 juni 2021.

Akut myeloisk leukemi (AML) är en cancersjukdom som utgår från benmärgens blodbildande celler. I Sverige insjuknar varje år cirka 350 vuxna personer (18 år och äldre) med AML. Vårdprogrammet gäller för alla patienter med AML som är 18 år eller äldre. Det gäller även för patienter med akut promyelocytleukemi (APL) och för dem med myelosarkom (”lokaliserad AML”).

De viktigaste förändringarna i vårdprogrammet jämfört med föregående version (okt. 2020) är följande:

  • Rekommendation om att överväga behandling med den per orala FLT3-hämmaren gilteritinib (Xospata) som monoterapi till de patienter med FLT3-positiv AML som är refraktära mot eller fått återfall efter standardbehandling. Rekommendationen gäller främst de patienter där konsoliderande behandling med allo-SCT planeras.
  • Patienter med misstänkt akut promyelocytoleukemi (APL) och LPK >5x109/L x109/L ska, förutom behandling med ATRA (Vesanoid), omedelbart starta med hydroxyurea (det vill säga redan innan diagnosen APL fastställts med molekylärgenetisk metod).

Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi, Kunskapsbanken